Pro srovnání úrovně akustického hluku lze využít tento přehled:

Práh slyšitelnosti je 0 dB
Tichý pokoj odpovídá asi 33 dB
Tikot hodin odpovídá asi 35 dB
Šum ve studiu odpovídá asi 40 dB
Šepot z 10 cm odpovídá asi 50 dB
Šelest listí odpovídá asi 60 dB
Kytara z 40 cm odpovídá asi 70 dB
Silný provoz odpovídá asi 80 dB
Saxofon z 40 cm odpovídá asi 92 dB
klavír ze 40 cm odpovídá asi 93 dB
Hlasitý výkřik odpovídá asi 96 dB
Práh nepříjemnosti je asi 102 dB
Vzlet tryskového letadla odpovídá asi 116 dB
Výstřel z děla odpovídá asi 120 dB
Okenní skla se vysypou asi při 128 dB
Výbuch dělostřeleckého granátu132 dB
Start rakety Saturn V měl intenzitu asi 140 dB

Hladina akustického výkonu (Lw)

Hodnota db"A" naměřená v laboratorních podmínkách. Tato hodnota je výchozí při porovnávání s jinými zařízeními.

Hladina akustického tlaku (Lp)

Hodnota db"A" naměřená v různých vzdálenostech od tepelného čerpadla. Akustický tlak, nebo hladina akustického tlaku, je následkem změn tlaku vzduchu, způsobených zvukovými vlnami. Hladina akustického tlaku může být u stejného zařízení rozdílná a to v případě jiné polohy zařízení nebo jiných okolních podmínek.

Kosí hnízdo přímo za vnější jednotkou tepelného čerpadla Master Therm dokazuje jak nehlučné tyto tepelná čerpadla jsou :-)