Vhodnost tepelných čerpadel vzduch voda

Tepelné čerpadlo vzduch voda se nenavrhuje jako 100% zdroj tepla, protože nedokáže pokrýt nároky na vytápění po celý rok. Navrhuje se jako hlavní zdroj, který nám pokryje tepelnou ztrátu domu do bodu bivalence. V našich klimatických podmínkách -5° až -7° C je teplota, při které se přidává přídavný zdroj tepla.

Při provozu v kombinaci s elektrickým vytápěcím tělesem – elektrokotlem, je však schopné pokrýt většinu požadavků na vytápění a zapíná se jen při velmi nízkých teplotách, kdy už výkon tepelného čerpadla nestačí.

Při rekonstrukcích je potřebné posouzení vytápěcí soustavy, zda je tento typ tepelného čerpadla vhodný pro daný objekt. Aplikace tepelného čerpadla vzduch-voda při porovnaní ceny a výkonu je jedním z ideálních řešení v našich geografických a klimatických podmínkách.

Samotná montáž je velmi jednoduchá a instalace je rychlá, bez potřeby zemních vrtů, plošných kolektorů a jejich pořizovací cena je proto nižší.

Je levné tepelné čerpadlo opravdu levné?

Do celkové kalkulace je potřebné zahrnout:

 1. cenu samotného zařízení tepelného čerpadla = kvalita jednotlivých parametrů produktu
 2. přepravu dodávky
 3. obsah dodávky
 4. zajištění montáže
 5. zajištění elektro-instalace
 6. provozní náklady
 7. záruční a pozáruční servis
 8. délku životnosti produktu

Požadované úspory dosáhnete kvalitním tepelným čerpadlem:

 • správného typu pro daný objekt
 • s potřebnou energetickou účinností tepelného čerpadla – topným faktorem
 • s jeho správným nastavením – dimenzováním výkonu
 • a přizpůsobením provozu skutečným provozním podmínkám a požadavkům