Tepelná čerpadla vzduch voda využívají energii z okolního vzduchu. Spotřebují méně energie, než běžné topné systémy a zároveň představují ekologický systém vytápění. Patří mezi nejpoužívanější tepelná čerpadla u nás.

Primárním zdrojem energie je okolní vzduch, ze kterého se odebírá nízko potencionální teplo. To se pomocí tepelného čerpadla upravuje na vyšší teplotu, která se převádí do topné vody. To znamená – vzduch se přímo nasává do tepelného čerpadla a získané teplo se následně využívá pro ohřev teplé a topné vody v zásobnících.

Existují 2 typy konstrukce tepelných čerpadel vzduch voda.

„Split systém“ je tvořený ze 2 částí

  • z vnější jednotky: výparníku + ventilátoru, která je umístěná na volném prostranství před objektem,
  • vnitřní jednotky umístěné v objektu, do které je odebíraná energie přenášena.

Vzdálenost vnější a vnitřní jednotky je max. 15m.

Kompaktní, jednodílná jednotka (monoblok)

V tomto případě je celé tepelné čerpadlo umístěné mimo objekt. Výhodou je rychlejší a levnější instalace.

Základem tepelného čerpadla je uzavřený chladící okruh, který je tvořen čtyřmi základními částmi:

  • výparník, do kterého se přivádí z okolního vzduchu nízko potenciální teplo, které způsobuje odpařovaní chladiva a tyto páry jsou nositelem tepelné energie, která je přenášena měděným potrubím do kompresoru. Vzduch, který proudí přes výparník, se přitom ochlazuje. Tato vzduchová cesta představuje primární okruh TČ.
  • kompresor, který páry z výparníku nasává, stlačí a následně vytlačí do kondenzátoru.
  • kondenzátor, který přivedenou energii z výparníku a kompresoru přenáší do cirkulujícího vytápěcího média (sekundární okruh TČ), který se tímto ohřívá.
  • expanzní ventil, ke kterému se přivede teplé tekuté chladivo a kde se následně sníží tlak. Tím se též prudce sníží i teplota chladiva bez toho, aby došlo k odevzdání energie. Potom se tekuté palivo vede do výparníku a koloběh začíná znovu.